Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Алжир 0,32 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,15 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00
Армения 1,70 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Австрия eu 2,28 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,04 лв. -0,01 1,06 лв. +0.00 0,56 лв. +0.00
Белгия eu 2,79 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,06 лв. +0,03 2,07 лв. +0,05 1,05 лв. +0,05
Хърватия eu 2,42 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Кипър eu 2,34 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00
Чехия eu 2,22 лв. -0,21 2,44 лв. +0,14 1,19 лв. +0,12
Дания eu 3,10 лв. +0,03 2,65 лв. +0.00
Египет 0,58 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,38 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,84 лв. -0,06 2,58 лв. -0,04
Франция eu 2,76 лв. +0.00 2,51 лв. +0,01 1,52 лв. +0,01
Грузия 1,21 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Германия eu 2,70 лв. -0,04 2,35 лв. -0,02 1,21 лв. +0.00
Гърция eu 3,09 лв. -0,03 2,64 лв. -0,03 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,24 лв. -0,01 2,31 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Исландия 3,28 лв. -0,04 3,15 лв. -0,04
Ирландия eu 2,72 лв. +0.00 2,54 лв. +0,08 1,29 лв. +0.00
Израел 2,93 лв. -0,02 3,51 лв. -0,02 1,46 лв. -0,01
Италия eu 3,09 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Йордания 1,50 лв. -0,01 0,74 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,35 лв. +0.00 0,60 лв. -0,01
Латвия eu 2,18 лв. -0,05 2,02 лв. -0,03 1,02 лв. -0,03
Ливан 2,89 лв. +0,02 1,96 лв. +0,02 1,82 лв. +0,01
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,21 лв. -0,02 2,00 лв. -0,01 1,00 лв. -0,01
Люксембург eu 2,31 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,65 лв. -0,01 1,47 лв. -0,01 0,99 лв. -0,01
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,96 лв. -0,01 1,67 лв. -0,01
Холандия eu 3,29 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Норвегия 3,33 лв. -0,05 3,14 лв. -0,03 1,44 лв. -0,01
Полша eu 2,11 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Португалия eu 3,03 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Румъния eu 2,10 лв. +0,01 2,13 лв. +0,01 0,96 лв. +0.00
Русия 1,15 лв. +0.00 1,10 лв. +0,01 0,51 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,39 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,33 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0,01 2,00 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,41 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Швеция eu 2,88 лв. +0,13 2,61 лв. -0,10 1,81 лв. +0,01
Швейцария 2,46 лв. -0,01 2,51 лв. -0,01 1,42 лв. -0,01
Тунис 1,03 лв. -0,01 0,77 лв. -0,01
Турция 2,35 лв. +0,01 2,11 лв. -0,02 0,67 лв. -0,01
САЩ 1,06 лв. -0,01 1,20 лв. -0,01
Украйна 1,70 лв. +0,02 1,57 лв. +0,01 0,78 лв. -0,05
Великобритания eu 2,62 лв. +0.00 2,67 лв. -0,01 1,38 лв. +0,04

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ