Седмица
Бензин A95
Дизел
Пропан Бутан
40
28.09 - 04.10.20
1,40 CHF/л
1,48 CHF/л
0,90 CHF/л
41
05.10 - 11.10.20
1,41 CHF/л
1,48 CHF/л
0,90 CHF/л
42
12.10 - 18.10.20
1,41 CHF/л
1,48 CHF/л
0,90 CHF/л