Седмица
Бензин A95
Дизел
Пропан Бутан
44
30.10 - 05.11.17
1,53 CHF/л
1,60 CHF/л
0,90 CHF/л
45
06.11 - 12.11.17
1,54 CHF/л
1,62 CHF/л
0,90 CHF/л
46
13.11 - 19.11.17
1,55 CHF/л
1,63 CHF/л
0,90 CHF/л