Седмица
Бензин A95
Дизел
Пропан Бутан
22
28.05 - 03.06.18
1,66 CHF/л
1,77 CHF/л
0,90 CHF/л
23
04.06 - 10.06.18
1,68 CHF/л
1,77 CHF/л
0,90 CHF/л
24
11.06 - 17.06.18
1,68 CHF/л
1,77 CHF/л
0,90 CHF/л