Седмица
Бензин A95
Дизел
Пропан Бутан
35
28.08 - 03.09.17
1,51 CHF/л
1,56 CHF/л
0,90 CHF/л
36
04.09 - 10.09.17
1,52 CHF/л
1,58 CHF/л
0,90 CHF/л
37
11.09 - 17.09.17
1,53 CHF/л
1,57 CHF/л
0,90 CHF/л