<< Ноември 2022 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
 
1  A95: 1,917CHF/л
 ДИЗ: 2,276CHF/л
 ГАЗ: 0,992CHF/л 
2  A95: 1,916CHF/л
 ДИЗ: 2,272CHF/л
 ГАЗ: 0,986CHF/л 
3  A95: 1,916CHF/л
 ДИЗ: 2,272CHF/л
 ГАЗ: 0,986CHF/л 
4  A95: 1,915CHF/л
 ДИЗ: 2,270CHF/л
 ГАЗ: 0,992CHF/л 
5  A95: 1,915CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,995CHF/л 
6  A95: 1,916CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,995CHF/л 
7  A95: 1,917CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,993CHF/л 
8  A95: 1,917CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,987CHF/л 
9  A95: 1,917CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,967CHF/л 
10  A95: 1,918CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,962CHF/л 
11  A95: 1,914CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,964CHF/л 
12  A95: 1,914CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,951CHF/л 
13  A95: 1,914CHF/л
 ДИЗ: 2,267CHF/л
 ГАЗ: 0,950CHF/л 
14  A95: 1,915CHF/л
 ДИЗ: 2,267CHF/л
 ГАЗ: 0,951CHF/л 
15  A95: 1,915CHF/л
 ДИЗ: 2,267CHF/л
 ГАЗ: 0,949CHF/л 
16  A95: 1,915CHF/л
 ДИЗ: 2,267CHF/л
 ГАЗ: 0,960CHF/л 
17  A95: 1,916CHF/л
 ДИЗ: 2,267CHF/л
 ГАЗ: 0,961CHF/л 
18  A95: 1,916CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,967CHF/л 
19  A95: 1,916CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,965CHF/л 
20  A95: 1,913CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,965CHF/л 
21  A95: 1,913CHF/л
 ДИЗ: 2,266CHF/л
 ГАЗ: 0,962CHF/л 
22  A95: 1,913CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,965CHF/л 
23  A95: 1,914CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,963CHF/л 
24  A95: 1,915CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,962CHF/л 
25  A95: 1,912CHF/л
 ДИЗ: 2,263CHF/л
 ГАЗ: 0,960CHF/л 
26  A95: 1,912CHF/л
 ДИЗ: 2,262CHF/л
 ГАЗ: 0,961CHF/л 
27  A95: 1,911CHF/л
 ДИЗ: 2,260CHF/л
 ГАЗ: 0,961CHF/л 
28  A95: 1,911CHF/л
 ДИЗ: 2,260CHF/л
 ГАЗ: 0,959CHF/л 
29  A95: 1,925CHF/л
 ДИЗ: 2,265CHF/л
 ГАЗ: 0,958CHF/л
30