Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,62 лв. +0.00 3,60 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Андора 3,08 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00
Армения 2,56 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 0,76 лв. +0.00
Австрия eu 3,37 лв. +0,01 3,52 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00
Беларус 1,52 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Белгия eu 3,70 лв. +0.00 3,90 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,85 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
България eu 2,87 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Хърватия eu 3,14 лв. +0.00 3,16 лв. +0.00 1,76 лв. +0,01
Кипър eu 3,15 лв. +0,01 3,34 лв. +0,01
Чехия eu 3,20 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Дания eu 3,94 лв. +0.00 3,70 лв. +0,01
Естония eu 3,55 лв. +0,01 3,34 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Финландия eu 4,02 лв. +0,01 4,00 лв. +0.00
Франция eu 3,84 лв. +0.00 3,81 лв. +0.00 1,95 лв. +0,01
Грузия 2,17 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Германия eu 3,75 лв. +0.00 3,61 лв. +0,01 2,01 лв. +0.00
Гърция eu 4,00 лв. +0,01 3,63 лв. +0,01 1,78 лв. +0.00
Унгария eu 3,34 лв. +0.00 3,45 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Исландия 4,17 лв. +0.00 4,16 лв. +0,01
Ирландия eu 3,52 лв. +0,01 3,47 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Италия eu 3,92 лв. +0.00 3,80 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,35 лв. +0,01 3,30 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Литва eu 3,17 лв. +0.00 3,14 лв. +0,01 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 3,33 лв. +0.00 3,32 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Северна Македония 2,71 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0,01 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,72 лв. +0,01 2,47 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Черна гора 3,25 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,34 лв. +0,01 3,98 лв. +0,01 1,80 лв. +0.00
Норвегия 4,04 лв. +0,01 3,88 лв. +0,01 2,41 лв. +0.00
Полша eu 2,66 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Португалия eu 3,69 лв. +0.00 3,63 лв. +0,01 1,72 лв. +0.00
Румъния eu 2,87 лв. +0,01 2,97 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Русия 1,06 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00 0,54 лв. +0,01
Сърбия 3,21 лв. +0.00 3,53 лв. +0,01 1,55 лв. +0.00
Словакия eu 3,32 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 1,37 лв. +0,01
Словения eu 3,04 лв. +0.00 3,14 лв. +0,01 1,68 лв. +0,01
Испания eu 3,42 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Швеция eu 3,53 лв. +0.00 4,27 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00
Швейцария 3,95 лв. +0,01 4,25 лв. +0.00 2,10 лв. +0,01
Турция 2,61 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,76 лв. +0,01 2,76 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Великобритания eu 3,52 лв. +0,01 3,60 лв. +0.00 1,78 лв. +0,01