Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,45 лв. -0,01 3,91 лв. -0,01 1,26 лв. +0.00
Андора 3,24 лв. -0,01 3,19 лв. -0,01
Армения 2,52 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Австрия eu 3,23 лв. -0,01 3,59 лв. -0,01 2,60 лв. +0.00
Беларус 1,86 лв. -0,03 1,86 лв. -0,03 0,99 лв. -0,02
Белгия eu 3,57 лв. -0,01 3,59 лв. -0,01 1,47 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,85 лв. -0,01 3,42 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
България eu 2,85 лв. +0.00 3,28 лв. -0,01 1,17 лв. +0.00
Хърватия eu 3,05 лв. -0,01 3,44 лв. -0,01 1,77 лв. +0.00
Кипър eu 2,97 лв. -0,01 3,52 лв. -0,01
Чехия eu 3,21 лв. -0,01 3,38 лв. -0,01 1,41 лв. +0.00
Дания eu 3,68 лв. -0,01 3,68 лв. -0,01
Естония eu 3,53 лв. -0,01 3,65 лв. -0,01 1,68 лв. -0,01
Финландия eu 3,82 лв. -0,03 4,15 лв. -0,02
Франция eu 3,41 лв. -0,01 3,64 лв. -0,02 1,73 лв. +0.00
Грузия 2,33 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Германия eu 3,57 лв. -0,01 3,74 лв. -0,01 2,11 лв. -0,01
Гърция eu 3,92 лв. -0,04 3,82 лв. -0,04 1,95 лв. -0,01
Унгария eu 3,16 лв. +0.00 3,49 лв. -0,01 1,90 лв. -0,01
Исландия 4,21 лв. -0,02 4,31 лв. -0,01
Ирландия eu 3,43 лв. +0,02 3,72 лв. -0,06 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,22 лв. -0,01 3,40 лв. -0,02 1,46 лв. -0,03
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,33 лв. -0,01 3,54 лв. -0,01 1,58 лв. -0,01
Литва eu 3,13 лв. -0,03 3,46 лв. -0,03 1,40 лв. -0,01
Люксембург eu 2,99 лв. +0.00 3,25 лв. -0,01 1,48 лв. +0.00
Северна Македония 2,72 лв. -0,07 2,77 лв. -0,07 1,57 лв. -0,01
Малта eu 2,60 лв. -0,01 2,35 лв. +0.00
Молдова 2,47 лв. -0,11 2,48 лв. -0,10 1,61 лв. -0,03
Черна гора 2,82 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,75 лв. -0,03 3,71 лв. -0,03 1,82 лв. +0.00
Норвегия 3,91 лв. -0,01 4,12 лв. -0,01 2,27 лв. +0.00
Полша eu 2,71 лв. -0,01 3,21 лв. -0,01 1,23 лв. +0.00
Португалия eu 3,30 лв. -0,02 3,32 лв. -0,02 1,78 лв. -0,01
Румъния eu 2,92 лв. -0,02 3,40 лв. -0,03 1,56 лв. +0.00
Русия 1,59 лв. -0,01 1,70 лв. -0,01 0,64 лв. -0,01
Сърбия 3,05 лв. -0,01 3,63 лв. -0,01 1,81 лв. +0.00
Словакия eu 3,23 лв. -0,01 3,49 лв. -0,01 1,62 лв. -0,01
Словения eu 2,84 лв. -0,03 3,15 лв. -0,10 1,94 лв. +0.00
Испания eu 3,34 лв. -0,02 3,51 лв. -0,03 2,01 лв. -0,01
Швеция eu 3,44 лв. -0,04 4,30 лв. -0,05 2,26 лв. -0,01
Швейцария 3,69 лв. -0,01 4,34 лв. -0,02 2,02 лв. -0,01
Турция 2,01 лв. -0,01 2,40 лв. -0,05 1,06 лв. -0,01
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,55 лв. -0,01 2,76 лв. -0,01 1,45 лв. -0,01
Великобритания eu 3,72 лв. -0,02 4,27 лв. -0,03 1,68 лв. -0,02