Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,55 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Андора 2,82 лв. -0,01 2,71 лв. +0.00
Армения 2,36 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Австрия eu 3,19 лв. +0.00 3,18 лв. -0,01 2,25 лв. +0.00
Беларус 1,37 лв. +0,01 1,37 лв. +0,01 0,70 лв. +0,01
Белгия eu 3,37 лв. +0.00 3,43 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,62 лв. -0,01 2,59 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
България eu 2,65 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Хърватия eu 3,07 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Кипър eu 2,97 лв. +0.00 3,08 лв. +0.00
Чехия eu 2,97 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Дания eu 3,97 лв. +0.00 3,50 лв. +0.00
Естония eu 3,41 лв. +0,04 3,12 лв. +0,05 1,32 лв. +0.00
Финландия eu 3,50 лв. -0,03 3,34 лв. -0,01
Франция eu 3,57 лв. +0,01 3,37 лв. +0,01 1,94 лв. +0,01
Грузия 2,23 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Германия eu 3,52 лв. -0,01 3,23 лв. -0,01 2,00 лв. +0.00
Гърция eu 3,73 лв. +0.00 3,26 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Унгария eu 3,06 лв. +0.00 3,11 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Исландия 3,98 лв. +0.00 4,01 лв. -0,01
Ирландия eu 3,47 лв. -0,02 3,33 лв. -0,01 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,71 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,21 лв. +0.00 3,10 лв. -0,01 1,38 лв. +0.00
Литва eu 2,86 лв. -0,03 2,83 лв. -0,02 1,46 лв. +0.00
Люксембург eu 3,09 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Северна Македония 2,59 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,55 лв. -0,02 2,20 лв. -0,02 1,41 лв. +0.00
Черна гора 3,05 лв. +0,02 2,84 лв. +0.00 1,47 лв. -0,04
Нидерландия eu 4,11 лв. -0,01 3,57 лв. -0,01 1,71 лв. +0.00
Норвегия 3,72 лв. +0.00 3,36 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00
Полша eu 2,96 лв. +0.00 2,96 лв. +0,01 1,22 лв. +0.00
Португалия eu 3,43 лв. -0,01 3,15 лв. -0,01 1,71 лв. +0.00
Румъния eu 2,93 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Русия 1,15 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Сърбия 3,26 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Словакия eu 3,16 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Словения eu 2,96 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Испания eu 3,15 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,91 лв. -0,01
Швеция eu 3,13 лв. -0,02 3,08 лв. -0,02 2,36 лв. +0.00
Швейцария 3,75 лв. +0.00 3,89 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00
Турция 2,44 лв. +0,01 2,43 лв. +0.00 1,25 лв. +0,01
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,53 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Великобритания eu 3,39 лв. +0.00 3,51 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00